Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV NÝDEK

Domov Nýdek získal certifikát odborného pracoviště

Klienti Domova Nýdek mají silný zážitek z výletu na nejvyšší horu Slezských Beskyd, Velkou Čantoryji

květen, 2024

Včera odpoledne od parkoviště u Nýdečanky odjeli naši klienti s doprovodem terénním vozem na vyhlídku na Velkou Čantoryji. Zúčastnili se tak akce Dne nýdeckých seniorů, kterou pořádala obec Nýdek pro místní seniory, vývoz zajišťovali především dobrovolní hasiči. Výletníci měli možnost za krásného jarního počasí nádherných výhledů na malebné Beskydy, a to nejen z rozhledny. Po malém občerstvení a krátkém pobytu ve výšce téměř 1000 m.n.m jeli zpět zajímavou trasou s výkladem znalce místopisu panem Nezvalem, prohlédli si kouzelné dřevěnice i pastviny a pokochali se výhledy na okolní pohoří. Dovolím si poznamenat, že naše klientka, paní Emilka, byla coby 95 letá, nejstarší účastnicí tohoto krásného výletu.

Dík patří všem organizátorům akce.

 

 

Domov Nýdek získal certifikát odborného pracoviště

Domov Nýdek je odborně připraven poskytnout klientům a jejich rodinným příslušníkům podporu a pomoc při zvládání náročné životní fáze. Po absolvování ročního intenzivního školení, zaměřeného na paliativní péči o seniory, získalo zařízení certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“, který klientům garantuje poskytování vyššího standardu péče klienta v terminálním stádiu života.

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů/klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci a vyrovnávají se s konečnou fází života svého či blízkého. Cílem je komplexní řešení bolesti a dalších příznaků nemoci – včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jeho blízké tížit. Fakticky se jedná o důstojné provázení osob v této náročné životní etapě, přičemž rozhodujícím faktorem je kvalita života.

Personál Domova Nýdek absolvoval v rámci dotace poskytnuté Nadací ČEZ deset akreditovaných kurzů na různá témata, související s paliativní péčí, jež byly završeny odbornou stáží v hospici, za což obdržel cenný certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“. V náročných chvílích tak personál dokáže chytit za ruku, pohladit, podpořit, tišit bolesti i trápení, a to maximálně citlivě a profesionálně. Rovněž klientům zajišťujeme řízenou vyváženou výživu ve spolupráci s nutričními terapeuty.

Úkony jsou pod pravidelnou kontrolou odborníků (supervizorů a týmu profesionálů). Cílem Domova Nýdek je neustálá práce na kvalitě sociální služby a všestranné spokojenosti jak uživatelů, tak jejich rodin. Zařízení vhodnou formou také pracuje na podpoře o pečující personál, s vědomím náročnosti a specializace jimi vykonávané práce. Své odborné vzdělávání pracoviště stále doplňuje, současná platnost certifikátu je do května 2026.

Bezpečí klientů i zaměstnanců v Domově Nýdek střeží nově kamerový systém.

Pro Domov Nýdek, který je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, je bezpečí klientů i pracovníků prioritou. Proto byl v roce 2022 vypracován projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek – kamerový systém“. Tento projekt významnou částkou podpořil Moravskoslezský kraj z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“.

                       

V rámci projektu MSK byl v budově Domova Nýdek nainstalován kamerový systém se záznamem, jako významný bezpečnostní prvek. Kamery monitorují především všechny vstupy do budovy a také společné exponované prostory uvnitř budovy, jako jsou vestibuly a prostory u výtahů. Celkem se jedná o 12 kamer se záznamem. Současně jsme v březnu 2023 ze svých prostředků, resp. z darů, ve vestibulu u hlavního vstupu do budovy vybudovali recepci, kde se právě ovládací prvky nového kamerového systému vč. nahrávacího zařízení nacházejí. Díky celé této investici došlo k významnému zkvalitnění poskytované sociální služby. Informace
o kamerovém systému jsou umístěny na všech vstupech do budovy i uvnitř, dle platné legislativy. Touto instalací je podpořeno 54 uživatelů sociální služby domov pro seniory poskytované v Domově Nýdek. Naši klienti i personál se tak mohou cítit bezpečněji, očekáváme i eliminaci negativních jevů.

 

Zvířecí návštěvy v Domově Nýdek

V letošním roce 2022 se nám podařilo získat nadační příspěvek z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 216/21 na plné pokrytí financování Canisterapie během roku 2022 v Domově Nýdek vč. nákupu pamlsků pro psa.

Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu umožní realizaci pravidelných zvířecích návštěv fenky labradorského retrívra Vanillky, která svou přítomností potěší mnoho seniorů v třineckém Domově Nýdek na Hluchové.

Fenka Vanillka k nám do zařízení docházela i v předešlých letech, letos si však díky financování NF ČR můžeme dovolit tyto návštěvy výrazně zintenzivnit.

Naši klienti se vždy na návštěvu pejska velice těší, mohou se s ním pomazlit, pohladit, vyzkoušet ho z jeho dovedností. Návštěvy probíhají individuálně i skupinově, někdy i za přítomnosti příbuzných našich klientů.

Věříme, že i letošní návštěvy naše seniory povzbudí, zlepší jim náladu a přispějí tak k jejich psychické i fyzické kondici.

 

DOMOV Nýdek – základní informace:

Poslání:

Posláním sociální služby domov pro seniory, poskytované v Domově Nýdek, je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních služeb. Vytváříme zde podmínky pro naplňování potřeb a přání uživatelů a respektujeme jejich jedinečnost.

Cíle poskytovaných služeb:

 • důstojné dožití,
 • udržení samostatnosti a soběstačnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby ve věku od 60 let se sníženou soběstačností, které zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a věku vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním – jednání se zájemcem je odloženo do doby vyléčení a doložení lékařské zprávy o bezinfekčnosti.
 • Osoby v akutní fázi drogové závislosti a v akutní fázi závislosti na jiných omamných látkách, s výjimkou kouření – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi alkoholové závislosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí.
 • Osoby s absolutní slepotou, které jsou zároveň mobilní a osoby neslyšící.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Respektování individuálních potřeb, přání a volby uživatelů.
 • Dodržování individuálního přístupu.
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli.

Základní činnosti:

Domovy pro seniory poskytují následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování se poskytuje v jednolůžkových a ve dvoulůžkových pokojích,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zajišťuje minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. volnočasové a zájmové aktivity,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby, které poskytujeme:

 • volnočasové aktivity v Kutilce,
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů

 

NÁVAZNÉ SLUŽBY:

 • kadeřnictví,
 • prodej textilu a smíšeného zboží,
 • muzikoterapie, canisterapie,
 • bohoslužby,
 • pedikúra
 • pojízdná prodejna s potravinami
 • prodejní automaty s cukrovinkami, nápoji a kávou
 • pravidelné návštěvy dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA

Kapacita:

54 lůžek.

Kontakt

Vedoucí Domova Nýdek:

Mgr. Jarmila Boháčová

Tel.: 558 555 211, 739 205 102
e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS.
Bc. Urszula Lisztwanová, DiS.

Tel.: 558 555 214, 733 139 689
e-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz