Přepnout na verzi pro seniory

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby v Třinci je na svém území umožnit osobám starším 18-ti let, se sníženou soběstačností, s nedostatečným sociálním zázemím a bez možnosti využít komerční služby, zůstat a dožít doma.

Cíle poskytovaných služeb:

 • Umožnit klientům zůstat a dožít doma.
 • Zajištění péče 7 dní v týdnu od 6,30 do 21,00 hodin.
 • Odlehčit rodině.

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová skupina):

 • Senioři a občané se zdravotním postižením od 18 let věku, na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a současně uvádí, že jejich stav vyžaduje pomoc jiné osoby.
 • Rodina, ve které se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí, pokud nenavštěvují předškolní zařízení.

Kritéria pro zařazení do cílové skupiny:

Snížená soběstačnost = snížená schopnost řešit vzniklou situaci.

Nepříznivá sociální situace = pokud platí všechny následující body:

 • snížená soběstačnost,
 • nedostatečné sociální zázemí,
 • starší 18-ti let,
 • nemůže využívat komerční služby.

Nedostatečné sociální zázemí:

 • žadatel nemá ve svém okolí nikoho, kdo by mu vzniklou situaci pomohl řešit (rodina, sousedé),
 • rodina, sousedé pomoc nezvládají.

Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Výše uvedené úkony zahrnují například pomoc s osobní hygienou, s nákupy, s úklidem domácnosti, doprovod k lékaři nebo na úřady, dovoz obědů apod.

Fakultativní úkony:

 • Zajišťujeme:
  • dohled nad dospělým v domácnosti,
  • odvoz služebním vozidlem k lékaři, na úřady (pouze s doprovodem),
  • společenský kontakt s pečovatelkou,
  • dohled nad užitím léků.
 • Umožňujeme:
  • použití vany v Domově s byty zvláštního určení v Oldřichovicích.
 • Poskytujeme
  • jídelníček.
 • Zapůjčujeme 2 sady jídlonosičů.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita – 17 uživatelů.

Provozní doba:

 • službu poskytujeme: denně 6:30–21:00 hodin
 • kancelář: pracovní dny 7:00–15:00 hodin
 • pokladna: pracovní dny 8:00–11:30, 12:30–14:30
Kontakt

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

Tel.: 558 993 755
e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Barbara Bromková

Tel.: 558 993 754
e-mail: barbara.bromkova@ssmt.cz

Zástupce vedoucí:

Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS.

Tel.: 558 993 754
e-mail: zdenka.mitrengova@ssmt.cz