PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby v Třinci je na svém území v domácnostech seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci poskytnout individuální pomoc, podporu a péči v dosavadním způsobu života v jejich přirozeném domácím prostředí.

Cíle poskytovaných služeb:

 • Podporou, pomocí a péčí přiměřenou potřebám klientů jim umožnit žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Služba je poskytována tak, aby podporovala udržení soběstačnosti klientů co nejdéle.
 • Podpořit klienty uplatňovat vlastní vůli při poskytování služby a umožnit mu spolupráci.
 • Pomůžeme rodičům, kterým se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí, s péčí o domácnost.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Senioři a občané se zdravotním postižením od 18let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby.
 • Rodina, ve které se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí.

Kritéria – podmínky pro zahájení pečovatelské služby:

 • Špatná mobilita – žadatel používá kompenzační pomůcky (invalidní vozík, chodítko, berle, hůlka), nedojde na větší vzdálenost, bydlí ve vyšším patře bez výtahu, bydlí v okrajové části města, nedostupnost obchodu, MHD, závratě při chůzi nebo stání.
 • Úplná imobilita žadatele.
 • Postižení rukou, nohou.
 • Žadatel je senior, který pečuje o těžce nemocného manžela, manželku, druha, družku, a z důvodu náročné péče potřebuje pomoc druhé osoby.
 • Ve svém okolí nemá žadatel nikoho, kdo by mu mohl pomoc pravidelně zajistit.
 • Žadatel je v rekonvalescenci po závažném onemocnění.
 • Žadatel trpí demencí.
 • Žadatel s vážným postižením zraku nebo sluchu.
 • Celková stařecká sešlost žadatele.
 • Žadatel s duševním onemocněním, které mu brání vykonávat běžné denní činnosti.
 • V rodině se narodily současně 3 a více dětí a jsou ve věku do 4 let.

Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Výše uvedené úkony zahrnují například pomoc s osobní hygienou, s nákupy, s úklidem domácnosti, doprovod k lékaři nebo na úřady, dovoz obědů apod.

Fakultativní úkony:

Klientům, kteří využívají základní úkony pečovatelské služby, můžeme dále poskytnout:

 • dohled nad dospělým v domácnosti,
 • odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady,
 • společenský kontakt s pečovatelkou,
 • zapůjčení 2 sad jídlonosičů a jídelníček
 • dohled nad užitím léků,
 • použití vany v DPS Oldřichovice,
 • perličková koupel (v DPS Oldřichovice).

Úkony jsou účtovány po minutách podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita – 17 uživatelů.

Provozní doba:

 • službu poskytujeme: denně 6:30–21:00 hodin
 • kancelář: pracovní dny 7:00–15:00 hodin
 • pokladna: pracovní dny 8:00–11:30, 12:30–14:30
Kontakt

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

Tel.: 558 993 755
e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Barbara Bromková

Tel.: 558 993 754
e-mail: barbara.bromkova@ssmt.cz

Zástupce vedoucí:

Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS.

Tel.: 558 993 754
e-mail: zdenka.mitrengova@ssmt.cz