Přepnout na verzi pro seniory

Zrušení zákazu vycházení

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 se zrušuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. po dobu nouzového stavu zákaz vycházení pro uživatele pobytových sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Dne 21.12.2020 vydala vláda aktualizaci tohoto usnesení s účinností od 22.12.2020.

Vláda nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Zákaz návštěv s výjimkami od 11.1.2021

usnesení vlády České republiky č. 14 ze dne 7.1.2021

Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hodin u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby:

 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Realizace POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 pro zařízení Domov Sosna a Domov Nýdek:

V termínu od 16.12.2020 probíhá plošné testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve všech krajských nemocnicích (nemocnice Třinec Sosna). Prosím využijte přednostně této možnosti s ohledem na pracovní vytíženost našich zaměstnanců.

Testovat se mohou návštěvy Domova Sosna a Domova Nýdek. Zájemci o provedení testu, nechť se předem nahlásí, z důvodu organizace práce našeho zdravotnického personálu, na níže uvedených telefonních číslech.

Domov Sosna:

POC testy budou realizovány ve dnech pondělí, středa, pátek od 12:00 do 14:00 hodin. Testy budou realizovány v ordinaci lékaře ve vestibulu Domova Sosna.  

V době Vánočních svátku nebude testování realizováno v pátek dne 25.12.2020, tento termín bude nahrazen v sobotu 26.12.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin.

 • Domovy pro seniory, tel. 558 993 728, mobil 739 205 109.
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 558 993 727, mobil 734 578 911.

 

Domov Nýdek:

POC testy návštěv Domova Nýdek bude probíhat každý den přímo v Domově Nýdek od 13:00 do 14:30 hodin dle informací sdělených telefonicky.

 • Domovy pro seniory mobil  730 895 292.

Telefonicky budou sděleny případné další informace k testování. Zájemci o provedení testu si na vlastní testování přinesou vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení ZDE) ve dvojím vyhotovení – jeden výtisk pro návštěvu, jeden výtisk pro evidenci organizace.

Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny v Domově Sosna od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., v Domově Nýdek od 14:00 do 17:00 hod.
 • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 2 osoby na jednoho uživatele 1 x denně. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.
 • Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna na oddělení a bude zdvořile odeslána pryč z domova.
 • Návštěva, v případě výše uvedených výjimek, vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.                              (Ke stažení ZDE).
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či testu PCR, s negativním výsledkem, či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty a převzetím Čestného prohlášení.
 • Návštěvy v COVID zónách (prostory s nakaženými uživateli) jsou zakázány.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.
 • Návštěvy je nutno domluvit telefonicky předem, u sociální pracovnice či personálu na kontaktech:

V pracovních dnech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 993 728, mobil 739 205 109
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 558 993 727, mobil 734 578 911

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 555 214 

O víkendech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 732 537 134
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 2. oddělení: 732 538 069, 3. oddělení: 732 492 087

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 730 895 292

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Návštěvní místnost

Možnost využití bez prokázání negativního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či negativního testu PCR.

Vážené rodiny a přátelé uživatelů pobytových sociálních služeb v Domově Sosna. Jelikož je situace s návštěvami stále velice špatná, zřídili jsme v Domově Sosna od 27.11.2020 návštěvní místnost, kde se můžete se svými maminkami, tatínky a přáteli alespoň vidět a povykládat. Místnost je vybavena prosklenou přepážkou zamezující fyzický kontakt a nachází se hned u hlavního vchodu do budovy Domova Sosna.

Zároveň prosíme o dodržení maximální délky návštěvy 30 minut z důvodu předpokládaného velkého zájmu.

Prosím, pochopte, že se jedná o nouzové řešení a snahu umožnit kontakty v rodinách alespoň v této formě. Bohužel k fyzickému kontaktu nesmí, dle nařízení státu, dojít.

Zároveň prosíme o dodržování maximálních hygienických opatření. Mějte prosím na paměti, že senioři, v oblasti pandemie, jsou nejrizikovější skupinou.

Návštěvy si prosím domlouvejte na telefonických kontaktech uvedených výše  v článku Zákaz návštěv s výjimkami od 5.12.2020.

     

 

 

Poděkování

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují za pomoc při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19). Výčet všech, jímž poděkování náleží, naleznete v sekci těchto webových stránek – SPOLUPRACUJEME, NAŠI DÁRCI

 

Videohovory

Vážení blízcí našich uživatelů,

dovolujeme si Vás informovat, že po dobu zákazu návštěv máte možnost se telefonicky prostřednictvím videohovoru spojit se svým blízkým. Pro uskutečnění videohovoru můžete využít aplikaci: WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte prosím naše pracovnice na níže uvedených číslech.

Domov Sosna:

 • Domovy se zvláštním režimem: tel.
  • 2. oddělení (1. patro) 732 538 069, tablet +420 775 891 179
  • 3. oddělení (2. patro) 732 492 087, tablet +420 775 891 183
 • Domovy pro seniory: tel. 732 537 134, tablet +420 775 891 378

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory: tel. 733 139 689, tablet +420 775 891 379, tablet +420 775 891 380

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

 

Jídelníčky Domov Sosna, Domov Nýdek, Pečovatelská služba

Vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut Domova Sosna: Martin Puczok, DiS.,
tel.: 558 993 716

Jídelní lístek Domov Sosna 11.01.2021 – 17.01.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 18.01.2021 – 24.01.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 25.01.2021 – 31.01.2021

 

Vedoucí stravovacího provozu Domova Nýdek: Dana Velímová
tel.: 558 555 213 – kancelář, 558 555 216 – kuchyň

Jídelní lístek Domov Nýdek 18.1.2021-24.1.2021

Jídelní lístek Domov Nýdek 25.1.2021-31.1.2021

 

 

Vedoucí stravovacího provozu Pečovatelské služby: Alena Kružolková, tel.: 558 555 911

Nasmlouvání a rozvoz obědů: vedoucí Pečovatelské služby, Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755

Jídelní lístek Pečovatelská služba – leden 2021

Seznam alergenů (Jídelníček Pečovatelská služba)