Přepnout na verzi pro seniory

Omezení návštěv

dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 8.6.2021 a MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. července 2021

S účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) Předloží potvrzení zaměstnavatele (pokud zaměstnavatel testování provádí), školského zařízení nebo čestné prohlášení o absolvování testování zaměstnanců/žáků/studentů testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 určeném k sebetestování nebo povolený test MZ ČR s negativním výsledkem ne starší 72 hodin.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny v Domově Sosna od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., v Domově Nýdek od 14:00 do 17:00 hod.
 • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 2 osoby na jednoho uživatele 1 x denně. 
 • Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna na oddělení a bude zdvořile odeslána pryč z domova.
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či testu PCR, s negativním výsledkem, či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.
 • Návštěvy je nutno domluvit telefonicky předem, u sociální pracovnice či personálu na kontaktech:

V pracovních dnech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 993 728, mobil 739 205 109
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 558 993 727, mobil 734 578 911

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 555 214

O víkendech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 732 537 134
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 2. oddělení: 732 538 069, 3. oddělení: 732 492 087

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 730 895 292

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

 

Návštěvní místnost

Možnost využití bez prokázání negativního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či negativního testu PCR.

Vážené rodiny a přátelé uživatelů pobytových sociálních služeb Domova Sosna, v případě, že se nemůžete prokázat negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či negativním testem PCR, můžete využít návštěvní místnost, kde máte možnost se svými příbuznými a přáteli alespoň vidět a povykládat. Místnost je vybavena prosklenou přepážkou zamezující fyzický kontakt a nachází se hned u hlavního vchodu do budovy Domova Sosna.

Zároveň prosíme o dodržování maximálních hygienických opatření. Mějte prosím na paměti, že senioři, v oblasti pandemie, jsou nejrizikovější skupinou.

Návštěvy si prosím domlouvejte na telefonických kontaktech uvedených výše.

     

 

 

Poděkování

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují za pomoc při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19). Výčet všech, jímž poděkování náleží, naleznete v sekci těchto webových stránek – SPOLUPRACUJEME, NAŠI DÁRCI

 

Videohovory

Vážení blízcí našich uživatelů,

dovolujeme si Vás informovat, že máte možnost se telefonicky prostřednictvím videohovoru spojit se svým blízkým. Pro uskutečnění videohovoru můžete využít aplikaci WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte prosím naše pracovnice na níže uvedených číslech.

Domov Sosna:

 • Domovy se zvláštním režimem: tel.
  • 2. oddělení (1. patro) 732 538 069, tablet +420 775 891 179
  • 3. oddělení (2. patro) 732 492 087, tablet +420 775 891 183
 • Domovy pro seniory: tel. 732 537 134, tablet +420 775 891 378

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory: tel. 733 139 689, tablet +420 775 891 379, tablet +420 775 891 380

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

 

Jídelníčky Domov Sosna, Domov Nýdek, Pečovatelská služba

Vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut Domova Sosna: Martin Puczok, DiS.,
tel.: 558 993 716

Jídelní lístek Domov Sosna 11.10.2021 – 17.10.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 18.10.2021 – 24.10.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 25.10.2021 – 31.10.2021

 

 

 

Vedoucí stravovacího provozu Domova Nýdek: Dana Velímová
tel.: 558 555 213 – kancelář, 558 555 216 – kuchyň

Jídelní lístek Domov Nýdek 18.10.2021 – 24.10.2021

Jídelní lístek Domov Nýdek 25.10.2021 – 31.10.2021

 

Vedoucí stravovacího provozu Pečovatelské služby: Miroslava Kadlubcová, tel.: 558 555 911

Nasmlouvání a rozvoz obědů: vedoucí Pečovatelské služby, Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755

Jídelní lístek Pečovatelská služba – říjen 2021 

Seznam alergenů (Jídelníček Pečovatelská služba)