Přepnout na verzi pro seniory

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 08.10.2020

Vážené rodiny a přátelé našich uživatelů pobytových sociálních služeb, omlouváme se, ale opětovně, s ohledem na nepříznivý a stále se zhoršující stav epidemiologické situace musíme opětovně vyhlásit zákaz návštěv. Nechceme bránit vzájemnému setkávání rodin, ale naším cílem je zajistit maximální ochranu našich seniorů.

Zákaz návštěv se nevztahuje pro návštěvy uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav, uživatelů v terminálním stadiu a uživatelů s omezenou svéprávnosti.

Tento zákaz bude platit pouze po nezbytnou dobu. Situaci permanentně sledujeme a vyhodnocujeme ve spolupráci se zřizovatelem naší organizace, městem Třinec.

Vedení Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, po projednání dané situace s vedením města Třince, jakožto zřizovatelem naší organizace, rozhodlo s ohledem na výše uvedenou situaci o

zákazu návštěv do odvolání.

Prosíme o pochopení a zároveň na Vás apelujeme:

Chraňte, prosím, zdraví našich seniorů i vy. Může se to jednou týkat vás a vaší rodiny.

Zároveň je stále nutno v rámci ochrany našich uživatelů sociálních služeb dodržet následující pravidla při návštěvách uživatelů v terminálním stadiu a návštěvách opatrovníků uživatelů omezených ve svéprávnosti:

 • Návštěvy jsou povoleny od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod., o víkendech od 10:00 do 17:00 hod., případně dle individuální domluvy.
 • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 2 osoby na jednoho uživatele 1 x denně. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.
 • Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Platí povinnost používání roušek v objektech Domov Sosna a Domov Nýdek a povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna na oddělení a bude zdvořile odeslána pryč z domova.
 • Zaměstnanec určený k měření teploty se zároveň dotáže na zdravotní stav a případný styk s nakaženým (viz čestné prohlášení níže) – pokud bude odpověď pozitivní, opětovně nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
 • Návštěva při příchodu vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. K dispozici ZDE.
 • Návštěvy domluvit telefonicky předem, u sociální pracovnice či personálu na kontaktech:

V pracovních dnech

Domov Sosna:

 •    Domovy pro seniory, tel. 558 993 728, mobil 739 205 109
 •    Domovy se zvláštním režimem, tel. 558 993 727, mobil 734 578 911

Domov Nýdek:

 •    Domovy pro seniory, tel. 558 555 214, mobil 733 139 689

O víkendech

Domov Sosna:

 •     Domovy pro seniory, tel. 732 537 134
 •     Domovy se zvláštním režimem, tel. 2. oddělení: 732 538 069, 3. oddělení: 732 492 087

Domov Nýdek:

 •     Domovy pro seniory, tel. 730 895 292

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Mgr. Pavel Pezda, MBA

 

 

Poděkování

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují za pomoc při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19). Výčet všech, jímž poděkování náleží, naleznete v sekci těchto webových stránek – SPOLUPRACUJEME, NAŠI DÁRCI

 

Videohovory

Vážení blízcí našich uživatelů,

dovolujeme si Vás informovat, že po dobu zákazu návštěv máte možnost se telefonicky prostřednictvím videohovoru spojit se svým blízkým. Pro uskutečnění videohovoru můžete využít aplikaci: WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte prosím naše pracovnice na níže uvedených číslech.

Domov Sosna:

 • Domovy se zvláštním režimem: tel.
  • 2. oddělení (1. patro) 732 538 069, tablet +420 775 891 179
  • 3. oddělení (2. patro) 732 492 087, tablet +420 775 891 183
 • Domovy pro seniory: tel. 732 537 134, tablet +420 775 891 378

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory: tel. 739 205 102; 733 139 689, tablet +420 775 891 379, tablet +420 775 891 380

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

 

Jídelníčky Domov Sosna, Domov Nýdek, Pečovatelská služba

Vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut Domova Sosna: Martin Puczok, DiS.,
tel.: 558 993 716

Jídelní lístek Domov Sosna 19.10.2020 – 25.10.2020

Jídelní lístek Domov Sosna 26.10.2020 – 01.11.2020

Jídelní lístek Domov Sosna 02.11.2020 – 08.11.2020

 

Vedoucí stravovacího provozu Domova Nýdek: Dana Velímová
tel.: 558 555 213 – kancelář, 558 555 216 – kuchyň

Jídelní lístek Domov Nýdek 19.10.2020 – 25.10.2020

Jídelní lístek Domov Nýdek 26.10.2020 – 01.11.2020

 

 

Vedoucí stravovacího provozu Pečovatelské služby: Alena Kružolková, tel.: 558 555 911

Nasmlouvání a rozvoz obědů: vedoucí Pečovatelské služby, Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755

Jídelní lístek Pečovatelská služba – říjen 2020

Jídelní lístek Pečovatelská služba – listopad 2020

Seznam alergenů (Jídelníček Pečovatelská služba)