Přepnout na verzi pro seniory

SPOLUPRACUJEME

2020

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotaci ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ na následující projekt:

 • „Místnost posledního rozloučení“  na sociální službu Domovy pro seniory v zařízení Domov Nýdek v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 150 000 Kč.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/

2020

logo1

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely od Nadace ČEZ v rámci projektu Podpora mobility a aktivizace seniorů upoutaných na lůžko 150 000 Kč. Účelem projektu je podpora integrace klientů – seniorů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. V rámci projektu budou zakoupena 4 elektricky polohovatelná křesla určené k celodennímu pobytu imobilních klientů, čímž jim bude umožněno začleňování do společnosti dalších uživatelů, a to jak ve vnitřních prostorech budovy a na terasách, tak i v zahradě domova.

2020

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2020 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2019

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2019 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2019

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ na následující projekty:

 • „Ke kvalitě s nezávislým odborníkem“ na sociální službu Domovy pro seniory v zařízení Domov Sosna ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně do výše 64 000 Kč.
 • „Krok za krokem k profesionální terénní péči“ na sociální službu Pečovatelská služba ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně do výše 80 000 Kč.
 • „Revitalizace společných prostor Domova Nýdek“ na sociální službu Domovy pro seniory v zařízení Domov Nýdek v maximální výši 79,99 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však do výše 442 500 Kč.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2019-124739/

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ na následující projekty:

 • „Nejsme v tom sami“ na službu domovy se zvláštním režimem ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však do výše 80 000 Kč.
 • „Klimatizace pro Centrum volného času a rehabilitaci Domova Sosna“ ve výši 79,96% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně do výše 227 400 Kč.
 • „Vzdělávání pracovníků v Domově Nýdek“ ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však do výše 76 800 Kč.

www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvysenikvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-narok-2018-100878/

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2018 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. získaly účelovou dotaci v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce vchodu do Domova Sosna a vstupní bezbariérové rampy pro zdravotně postižené“. Investiční dotace byla poskytnuta na jednotlivé služby v následující výši:

 • Domov pro seniory ve výši 262 000 Kč,
 • Domov se zvláštním režimem ve výši 477 000 Kč,
 • Odlehčovací služby ve výši 17 000 Kč,
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 44 000 Kč.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvalitysocialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/

2017

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro rok 2017 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2016

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly účelovou dotaci z programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, realizovaného Moravskoslezským krajem a financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ve výši 282 800,- Kč, na projekt: Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3.NP do 4.NP – Domov Nýdek.

Účelem projektu je, vzhledem k cílové skupině našich seniorů a stárnoucí populaci, vybavit schodiště ze 3. patra do 4. patra Domova Nýdek, kde již nestoupá ani jeden výtah, schodišťovou plošinou, tak aby tyto byty byly přístupné všem lidem, včetně zdravotně postižených.

Celkové náklady projektu činí 404 140,- Kč.

2015

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p. o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro rok 2015 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

NAŠI DÁRCI

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují níže uvedeným za pomoc při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19).  

Poděkování náleží:

Statutárnímu městu Třinci

vedení města Třince, především paní primátorce RNDr. Věře Palkovské a panu náměstkovi Radimu Kozlovskému

Krajskému úřadu MSK

Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci

řediteli Mgr. Kamilu Raszkovi, MBA

Správě tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince (STaRS), příspěvkové organizaci

řediteli Mgr. Radku Procházkovi

Domu dětí a mládeže Třinec, příspěvkové organizaci

řediteli Mgr. Zdeňku Walachovi

Mgr. Bc. Pavle Golasowské, DiS.,

Rodinnému centrum Rosteme spolu, z.s.

Společnosti ENVIFORM a.s.

Knihovně Třinec, příspěvkové organizaci

Společnosti Olzatex s.r.o.

Společnosti ADRA o.p.s.

NADACI ČEZ

Upřímně děkujeme všem rodinným příslušníkům a dobrovolníkům, kteří darovali našemu zařízení ušité roušky.

Děkuje kolektiv zaměstnanců SSMT.

Poděkování

Dne 30.4.2020 předal pan Ing. Petr Diviš, za společnost VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., 900 ks respirátorů FFP II. k zabezpečení zdravotní péče uživatelů a personálů pobytových sociálních služeb SSMT, a to:

 • 600 ks respiračních roušek FFP II. pro zařízení Domov Sosna.
 • 300 ks respiračních roušek FFP II. pro zařízení Domov Nýdek.

Upřímně děkujeme.

Poděkování

Dne 23.4.2020 předal zástupce společnosti Philip Morris ČR, pan Farský, 5 tabletů darem naší organizaci. Tyto tablety jsou primárně určeny izolovaným klientům pobytových sociálních služeb ke komunikaci se svými nejbližšími. Tablety jsou již naprogramované, společnost Vodafone do všech tabletů zdarma věnovala SIM karty s datovou konektivitou a Deník BLESK poskytl do každého tabletu licenci předplatného BLESK Premium.

Upřímně děkujeme.

Poděkování

Dne 23.4.2020 předal pan Fizek  Vladislav za “Sbor AGAPE Český Těšín – Apoštolská církev” cukrovinky pro seniory a zaměstnance Domova Sosna.

Upřímně děkujeme.

Poděkování

Generální ředitel společnosti Finclub a.s., Ing. Tomasz Burawa, předal ve středu, dne 8.4.2020, 230 vitamínových balíčků za přítomnosti primátorky města Třince RNDr. Věry Palkovské pro seniory Domova Sosna a Domova Nýdek Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace.

Upřímně děkujeme.

Poděkování

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují společnosti KOMPAKT spol. s r.o. a všem zúčastněným firmám za nový vůz Dacia Dokker, který organizace obdržela dne 3.4.2020.

O to významnější poděkování náleží všem přispívatelům za zrealizování a finanční přispění v této, pro nás všechny těžké době.

agel.jpg
distrimed.jpg
dongwon.jpg
remer.jpg
Pickering-Logo.png

 Obec Návsí

 Obec Bukovec

 Obec Bystřice

 Obec Hrádek

 Obec Milíkov

 Obec Nýdek

 Obec Vendryně

 Pickering Interfaces s.r.o.

 Petr Fizek

 Bronislav Ondraszek

 Xeronia trade s.r.o.

 Balmeto CZ s.r.o.

 Soňa Jakusová

 Ing. Jiří Pitucha