SPOLUPRACUJEME

2019

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2019 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

 

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ na následující projekty:

  • „Nejsme v tom sami“ na službu domovy se zvláštním režimem ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však do výše 80 000 Kč.
  • „Klimatizace pro Centrum volného času a rehabilitaci Domova Sosna“ ve výši 79,96% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně do výše 227 400 Kč.
  • „Vzdělávání pracovníků v Domově Nýdek“ ve výši 80% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však do výše 76 800 Kč.

www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvysenikvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-narok-2018-100878/

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2018 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2018

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. získaly účelovou dotaci v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce vchodu do Domova Sosna a vstupní bezbariérové rampy pro zdravotně postižené“. Investiční dotace byla poskytnuta na jednotlivé služby v následující výši:

  • Domov pro seniory ve výši 262 000 Kč,
  • Domov se zvláštním režimem ve výši 477 000 Kč,
  • Odlehčovací služby ve výši 17 000 Kč,
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve výši 44 000 Kč.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvalitysocialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2017-90697/

2017

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro rok 2017 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2016

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly účelovou dotaci z programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, realizovaného Moravskoslezským krajem a financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ve výši 282 800,- Kč, na projekt: Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3.NP do 4.NP – Domov Nýdek.

Účelem projektu je, vzhledem k cílové skupině našich seniorů a stárnoucí populaci, vybavit schodiště ze 3. patra do 4. patra Domova Nýdek, kde již nestoupá ani jeden výtah, schodišťovou plošinou, tak aby tyto byty byly přístupné všem lidem, včetně zdravotně postižených.

Celkové náklady projektu činí 404 140,- Kč.

2015

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p. o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro rok 2015 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

NAŠI DÁRCI

agel.jpg
distrimed.jpg
dongwon.jpg
remer.jpg
13423458_296210367382527_1974178929_a.jpg

 Obec Bystřice

 Obec Hrádek

 Obec Mosty u Jablunkova

 Obec Návsí

 Obec Vendryně

 Radim Kozlovský

 Bronislava Gabryszová

 Piotr Andrzej Robleski

 David Valach