Přepnout na verzi pro seniory

SPOLUPRACUJEME

2022

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2022 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2021

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ na následující projekt:

„Modernizace prádelny a kuchyně v Domově Nýdek“  pro sociální službu domov pro seniory v zařízení Domov Nýdek v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 216 100 Kč.

https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-4734/

2021

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro 2021 na podporu poskytovaných sociálních služeb.

2020

LOGO MSK

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotaci ve vyhlášeném projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ na následující projekt:

  • „Místnost posledního rozloučení“  na sociální službu Domovy pro seniory v zařízení Domov Nýdek v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu, maximálně však ve výši 150 000 Kč.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2020-139543/

2020 - 2021

logo1

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely od Nadace ČEZ v rámci projektu Vzděláváme pracovníky ve specificích péče o klienty s demencí v Domově se zvláštním režimem Domova Sosna“ 59 400 Kč.
Účelem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků v sociálních službách, sociálních a zdravotnických pracovníků, v oblasti specifické péče o klienty s demencí. Po absolvování těchto akcí pracovníci získají Osvědčení akreditované MPSV.

2020 - 2021

logo1

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely od Nadace ČEZ v rámci projektu „Speciální vzdělávání pracovníků Domova Nýdek v otázkách paliativní péče“ 89 460 Kč.
Účelem projektu je intenzivnější forma vzdělávání pracovníků Domova Nýdek, kteří poskytují uživatelům přímou péči, tzn. pracovníci v sociálních službách, zdravotníci a sociální pracovníci. A to zejména upevněním a prohloubením znalostí v oblasti paliativní péče s cílem získání certifikátu „Pracoviště proškolené v paliativní péči“

2020

logo1

Sociální služby města Třince, p.o. obdržely od Nadace ČEZ v rámci projektu „Podpora mobility a aktivizace seniorů upoutaných na lůžko“ 150 000 Kč. Účelem projektu je podpora integrace klientů – seniorů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. V rámci projektu budou zakoupena 4 elektricky polohovatelná křesla určené k celodennímu pobytu imobilních klientů, čímž jim bude umožněno začleňování do společnosti dalších uživatelů, a to jak ve vnitřních prostorech budovy a na terasách, tak i v zahradě domova.

NAŠI DÁRCI

2021-2022

Poděkování náleží i všem následujícím dárcům:

Společnosti, nadace, fondy

Perfect Distribution a.s.

Distrimed s.r.o.

Berndorf Bäderbau, s.r.o.

Nadační fond Českého rozhlasu

Daňová kancelář GLUZA

Zelpo, Ing. Jiří Pitucha, Třinec

Curatio Education s.r.o.

Fyzické osoby

Pán Ing. Jan Moder

Paní Marie Kaszper

Paní Banasiová Lydie

Pán Radek Molin

Paní Gajdošová Jarmila

Okolní obce a města

Obec Bukovec

Obec Bystřice

Statutární město Karviná

Obec Milíkov

Obec Návsí

Obec Nýdek

Město Orlová

Obec Vendryně