Přepnout na verzi pro seniory

DENNÍ STACIONÁŘ JANTAR 

Poslání:

Posláním stacionáře Jantar je poskytnout individuální pomoc a podporu při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním, tak aby mohli aktivně trávit svůj čas.

Cíle:

 • Poskytovat pomoc při snížené soběstačnosti.
 • Pomoci při udržování schopností a dovedností klienta.
 • Pomoci při zajištění a udržování společenských kontaktů.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby starší 26 let se zdravotním postižením nebo s chronickým duševním onemocněním a senioři, kteří vzhledem k věku, nebo zdravotnímu omezení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jiným typem demence.

Služba není určena:

 • Osobám trvale upoutaným na lůžko.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči v průběhu poskytování služby.
 • Osobám s postižením, které znemožňuje komunikaci.

Zásady poskytování služby:

 • Rovný přístup
 • Respekt
 • Aktivizace
 • Diskrétnost

Ochrana před předsudky a negativním hodnocením

Ve stacionáři Jantaru poskytujeme klientům službu takovým způsobem, aby nedocházelo ze strany veřejnosti k vytváření předsudků a negativnímu hodnocení klientů naší služby.

Nabídka služeb:

Základní úkony:

 • zajištění stravy,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • kontakt se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní úkony:

 • odvoz uživatele do Stacionáře a zpět domů (v katastrálním území města Třince).

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita služby je 12 klientů.

Provozní doba:

Pondělí až čtvrtek od 6:30 do 17:00 hodin.

Pátek od 6:30 do 15:30 hodin.

Kontakt

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

tel.: 558 993 755
mobil: 607 985 364
e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

Pracovnice v sociálních
službách:

Telefon: 558 993 753

mobil: 734 276 634

Sociální pracovnice:

Bc. Soňa Samiecová

tel.: 558 993 754
mobil: 604 279 962
e-mail: sona.samiecova@ssmt.cz