DENNÍ STACIONÁŘ JANTAR

Poslání:

Posláním stacionáře Jantar je poskytnout individuální pomoc a podporu při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním, tak aby mohli aktivně trávit svůj čas.

Cíle:

 • Poskytovat pomoc při snížené soběstačnosti.
 • Pomoci při udržování schopností a dovedností klienta.
 • Pomoci při zajištění a udržování společenských kontaktů.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby starší 40 let se zdravotním postižením, nebo s chronickým duševním onemocněním a senioři. Kteří vzhledem k věku, nebo zdravotnímu omezení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jinými typy demence.

Služba není určena:

 • Osobám trvale upoutaným na lůžko.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči v průběhu poskytování služby.
 • Osobám s postižením, které znemožňuje komunikaci.

Zásady poskytování služby:

 • Rovný přístup
 • Respekt
 • Aktivizace
 • Diskrétnost

Ochrana před předsudky a negativním hodnocením

Ve stacionáři Jantaru poskytujeme klientům službu takovým způsobem, aby nedocházelo ze strany veřejnosti k vytváření předsudků a negativnímu hodnocení klientů naší služby.

Nabídka služeb:

Základní úkony:

 • zajištění stravy,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • kontakt se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní úkony:

 • odvoz uživatele do Stacionáře a zpět domů (v katastrálním území města Třince),
 • drobný nákup na žádost uživatele do 1 kg váhy nákupu.

Kapacita služby:

Okamžitá kapacita služby je 12 klientů.

Provozní doba:

Pondělí–pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Kontakt

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

tel.: 558 993 755, 607 985 364
e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Ivana Raszková

tel.: 558 993 753
e-mail: jantar@ssmt.cz