Přepnout na verzi pro seniory

Vážení přátelé,

vítáme Vás na internetových stránkách Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace. Dovolte, abychom Vám přiblížili činnost naší organizace a jejich středisek.

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006, avšak činnost pro seniory tohoto zařízení pod jiným názvem, a to Domov důchodců, sahá až do roku 1977.

Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

V rubrice „Aktuality“ Vás budeme průběžně informovat o nejbližších a nejzajímavějších akcích, které připravujeme.

STŘEDISKA SSMT

DOMOV
SOSNA

DOMOV
NÝDEK

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

DENNÍ STACIONÁŘ
JANTAR