Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV SOSNA – Domovy se zvláštním režimem

Vážení rodinní příslušníci, vážení uživatelé a přátelé, 

touto cestou Vás chceme informovat o novinkách

a aktivitách v domově se zvláštním režimem

v Domově Sosna.

 

 

   .

VELIKONOCE

BŘEZEN 2024

Na nejvýznamnější křesťanský svátek jsme se začali s uživateli z 1. a 2. patra domova se zvláštním režimem připravovat s předstihem.

Domov provonělo pečení velikonočních beránků, mazanců, muffinů ba i vaječný likér nechyběl.

Senioři s pomocí našich aktivizačních sociálních pracovnic nejen pekli, ale také malovali vajíčka, vyráběli velikonoční ozdoby, pletli pomlázky a sadili jarní cibuloviny do vyvýšených pojízdných záhonů, které nám zdobí chodby domova.

Aktivizační pracovnice si připravily povídání o lidových tradicích a tak si naši milí senioři zavzpomínali na svá mladá léta, na pomlázku, kdy proháněli děvčice s karabáčem, na který pak dostali pentličku a do ruky malované vajíčko, doma to vonělo natrhanými jarními květy ve váze a maminka chystala sváteční dobroty na stůl.

Jak vypadaly přípravy na Velikonoce vidíte také na fotkách.

                                  

 

                                                                 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

BŘEZEN 2024

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

CANISTERAPIE

ÚNOR 2024

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

FELINOTERAPIE

ÚNOR 2024

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

VALENTÝNSKÉ DOPOLEDNE

14. února 2024

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

CANISTERAPIE S PEJSKEM FRUTTYM

Blahodárný vliv nejen na psychiku a větší duševní rovnováhu uživatelů mají pravidelné návštěvy canisterapeutického pejska, australského ovčáka Exclusive Gitaron, kterého oslovujeme Frutty.

V rámci spolupráce se spolkem Podané ruce,  z. s. (www.podaneruce.eu) k nám Frutty dochází s terapeutkou paní Kamilou jedenkrát týdně. Canisterapie probíhá jak ve skupině, tak i samostatně u lidí na lůžkách. Všichni si pejska Fruttyho i jeho majitelku paní Kamilu velmi oblíbili a jsou nadšení z každé jejich návštěvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

   .

Děkujeme všem, kteří nás podporují, rodinám, přátelům, všem, kteří přišli naše seniory potěšit jak zpěvem, tak dárečky, či voňavým cukrovím.

Přejeme Vám Vánoce plné pohody, lásky, štědrosti a veselý příchod nového roku 2024!

 

                               

 

                               

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

NÁVŠTĚVA ZE SAVES HELP

Děkujeme panu Michalovi Raszkovi z organizace Saves help,

který nás dne 21. prosince osobně navštívil a přinesl sportovním nadšencům hokeje nástěnné kalendáře na rok 2024. Tyto kalendáře jsou skvělým dárkem a ozdobí pokoje našich seniorů. Děkujeme!

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

FELINOTERAPIE, LÉČBA KOČKOU

Uživatelé služby domov se zvláštním režimem v Domově Sosna mají důvod k další radosti.

Dne 22. listopadu 2023 se mohli poprvé těšit z koček, které k nám dovezla terapeutka paní Jana Rajter.

Ano, i kočkou, tedy pomocí její společnosti, se dá léčit. Jedná se podpůrnou léčbu somatických

a psychických poruch či aktivizační metodu.

U našich uživatelů jsme mohli během terapie pozorovat

probuzení jejich zájmu a také vybavení si vzpomínek na své vlastní kočky.

Při hlazení, které představuje běžný kontakt se zvířetem,

docházelo nejen k celkovému uvolnění a zklidnění, procvičování motoriky,

ale také k vykouzlení úsměvů na tvářích.

 

Děkujeme paní Janě a jejím kočičkám a těšíme se na další mňoukání a vrnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ

Středeční dopoledne 25. října 2023 patřilo našim seniorům a dětem z Denního stacionáře Paprsek Třinec.

Rozvíjení mezigenerační empatie, aktivit seniorů pro udržení jejich duševní a fyzické svěžesti a aktivní podpora předávání dovedností a zkušeností mladé generaci bylo hlavním cílem této akce.

Káva a koláč nám vytvořily domácí atmosféru a vůně pečené dýně nám provoněla celou místnost.

Společně jsme vydlabali velkou halloweenskou dýni, která nám na čas zdobila prostory Domova.

Mezigenerační setkání rozzářilo tváře našich seniorů a naplnilo jejich srdce radostí. Děti šly tzv. „z ruky do ruky„, menší zůstávaly

v náručích a větší děti běhaly všude kolem nás.

Akce se velice povedla.

Děkujeme dětem a doprovodu za návštěvu.

A těšíme se na další setkání.

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

KDYŽ NEMŮŽE SENIOR DO MUZEA, MUSÍ MUZEUM K SENIOROVI

Ve společenské místnosti Domova Sosna se dne 23. 10. 2023 v dopoledních hodinách sešli uživatelé, aby si užili program, který si pro ně připravily usměvavé pracovnice Muzea Třineckých železáren a města Třince, paní Petra Molinová a paní Mgr. Dana Poloková.

Po přivítání následoval film o historii Třineckých železáren, ze kterého bylo možnost čerpat informace do následného kvízu. Jelikož mnoho uživatelů Domova Sosna v TŽ dříve pracovalo, proto si mnoho z historie pamatovali, ale některými informacemi byli zase naopak obohaceni.

Paní Petra a paní Dana přinesly z Muzea některé exponáty např. železnou žehličku, dřevěný hřeben na sbírání borůvek, nůžky na berany atd. Úkolem bylo poznat, k čemu původně sloužily.

Na závěr programu se všichni pobavili u překládání slov z nářečí do češtiny. Slova jako „szlauch, kreplik, cudok, kvit,“ znali všichni uživatelé, kteří vyrostli v okolí beskydských hor.

S velkým poděkováním a aplausem jsme se rozloučili s paní Petrou a paní Danou a dostali jsme od nich i malé dárečky.

Záznam z této akce je v archivu Regionální televize Třinec – Třinecký magazín 10. listopadu 2023 (http://ifktv.cz/202345.html  čas – 2. minuta 10. vteřina). Článek o této akci vyšel v Třineckém Hutníku 25. října 2023.

Velké poděkování patří vedoucí Muzea paní Evě Zamarské za přípravu programu.

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

TRÉNINK PAMĚTI S KNIHOVNOU TŘINEC

Dne 18. 10. 2023 nás poctily svou návštěvou paní Mgr. Dagmar Maroszová a paní Mgr. Veronika Kowalowská, které pracují v Knihovně Třinec. Přišly za našimi seniory společně trénovat paměť.

Trénování paměti patří k účinným metodám, které pomáhají našim seniorům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat mozek. Paměťové techniky mohou seniorům posílit jejich sebevědomí a sebehodnocení a působí také jako prevence demence. Jedná se zejména o procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti, cvičení pozornosti, smyslového vnímání a slovní zásoby.

Děkujeme paní Dagmar a paní Veronice za příjemně strávený čas a těšíme se příště.

 

 

 

 

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A PŘÁTEL S UŽIVATELI

Další společné setkání rodinných příslušníků a přátel s našimi uživateli proběhlo 4. 10. 2023 od 15 hodin v prostorech Domova Sosna ve společenské místnosti. Podzimní výzdoba a na stolech sladké dobroty pečené našimi seniory, umocnily celkovou atmosféru této akce.

Hlavním bodem programu bylo seznámení s muzikoterapií, která probíhá v Domově Sosna. Extérní muzikoterapeutky paní Bc. Zuzana Brezňáková a paní Ing. Mgr. Anna Stellerová k nám dochází pravidelně na individuální či skupinovou muzikoterapii.

Právě muzikoterapii nán představila lektorka Bc. Zuzana Brezňáková. Svým vyprávěním a hudebními ukázkami hry na kalimbu, čamanský buben, brumli, flétnu, koshi zvonečky a další nás vtáhla do světa podmanivých zvuků a tónů. A nejen to. Paní lektorka dala své nástroje k zapůjčení a zájem byl veliký. Všem zúčastněným se tak naskytla možnost poznat a „osahat si“ nové a netradiční hudební léčivé nástroje.

Program pokračoval seznámením s nabízenými terapeutickými aktivizačními činnostmi např. arteterapií, ergoterapií, snoezelenem, aromaterapií atd., které probíhají přímo na odděleních.

Velmi Vám děkujeme za milá slova, která jste uvedli ve zpětných vazbách nebo nám řekli osobně. Výběr některých z nich uvádíme. Na otázku, jak se Vám akce líbila a co bylo dnes nej…? Jsme dostaly odpovědi – Líbila se nám moc. Představení hudebních nástrojů bylo více než zajímavé. – Poznala jsem nové hudební nástroje. Příjemné posezení – rodinná atmosféra. – Příjemná atmosféra, pozitivní prostředí. Bylo to pěkné. – Akce se mi velmi líbila. Vše bylo OK. Perfektní obsluha. Moc děkujeme. – Na otázku, jestli by uvítali další podobnou akci, všichni odpověděli, že určitě ano. – Jestli považujete za přínosné poskytování terapeutických aktivizačních činností a které, jste odpověděli – Ano určitě. Kombinace všech předváděných nástrojů. – Ano, velmi přínosné. Je to uklidňující a příjemné. – Úplně všechno je úžasné. Moc děkuji. – Všechny aktivity považuji za velice přínosné. V poslední odpovědi jste nám děkovali a napsali – Obdivujeme Vaši práci a iniciativu – děkujeme z péči! – Doufám, že se taková akce bude opakovat a já se ráda zúčastním. Děkuji za vše. – Chtěl bych za sebe moc poděkovat za vysokou úroveň poskytovaných služeb, myslím, že Vaši klienti si ji určitě zaslouží.

Vážíme si Vaší účasti a zájmu o naše akce, děkujeme za společně prožitý čas, spokojené úsměvy a dobrou náladu. Těšíme se na další společné setkání.

                               

 

 

                                

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

TRADICE TĚŠÍNSKA

Místo, kde žijeme, si dodnes zachovalo pestré tradice a lidové zvyklosti, včetně stále živého nářečí, slezské gastronomie a svátků. Dne 12. září 2023 jsme měli možnost s paní Mgr. Lucií KaminskouMuzea Těšínska zavzpomínat na zvyklosti, které se udržovaly v našich domácnostech v dětství a dospělosti.

Společné chvíle nám zpříjemnila zpěvem, její povídání jsme si náramně užili. Děkujeme!

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

NÁVŠTĚVA ZE SAVES HELP

Dne 31. srpna 2023 nás navštívil p. Michal Raszka z organizace SAVES HELP, sdružující brankáře, a jejímž zakladatelem a tváří je brankář Šimon Hrubec. Naši pánové z řad uživatelů – vášniví fanoušci hokeje byli z návštěvy nadšení. Dozvěděli se, jak SAVES HELP pomáhá
a také dostali dárek. Od dnešního dne zdobí pokoje fanoušků hokeje plakáty a kalendáře s fotkami Šimona Hrubce, Marka Mazance, Petra Čecha a dalších členů SAVES HELP.

Děkujeme za setkání.

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

DOPOLEDNE PRO ŽENY

Dámy uživatelky strávily příjemné dopoledne 30. srpna 2023 s kosmetičkou p. Ivanou Niedobovou. Představila jim, jak pečovat o své ruce, provedla peeling, ošetřila krémem. Dámy dostaly květinu a dáreček, za což velice děkujeme.

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

 

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ

Dne 28. srpna 2023 nás navštívil zástupce ředitele Městské policie Třinec Mgr. Robert Krejčí. Našim uživatelům představil zajímavou práci příslušníků Městské policie. Společně spolu debatovali, měli možnost se ptát, na to, co je zajímá. Na závěr jim byl předán drobný dárek,
což naše uživatele potěšilo. Děkujeme za návštěvu a těšíme se někdy příště.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ S UŽIVATELI

Dne 24. srpna 2023 jsme od 15 hodiny pořádaly setkání rodinných příslušníků a přátel s našimi uživateli, které se konalo za krásného slunečného počasí v prostorách zahrady Domova Sosna. Naší návštěvě jsme představily canisterapeutického psa Frutyho, prezentovaly jsme sociálně terapeutické aktivizační činnosti, pohostily je bábovkou a bublaninou vlastnoručně upečenými našimi uživatelkami, popíjeli kávu a k tomu všemu nám hrála skupina BLAF. Atmosféra byla příjemná, nálada veselá a spokojené tváře našich hostů a jejich rodičů, prarodičů, tet, strýců a dalších vypovídaly o smysluplnosti této akce. Moc Vám děkujeme za hřejivá a povzbudivá slova, která jste nám sdělovali osobně, uvedli ve zpětných vazbách či posléze poslali emailem. Uvádíme zde jen výběr některých z nich. Na otázku jak se Vám líbila akce a co bylo pro Vás dnes nej…..? jsme dostaly odpovědi – Moc se mi líbila. Spokojenost s celkovou organizací. Děkuji. – Babička si nejvíc chválí úsměv a vstřícnost všech lidí. Za mě kapela. – Překvapení z příjemného prostředí. – Notování rodičů a ostatních s kapelou Blaf. – Dozvěděla jsem se o aktivitách, moc příjemná atmosféra, všichni moc milí. – Akce super, vysvětlení práce a péče personálu domova a skvělé občerstvení a skvělý „Blaf“. – Celkové setkání!
A představení práce sociálních a aktivizačních pracovníků. – Příjemná atmosféra, perfektní nápad. – Líbí se mi přístup ke klientům a vstřícnost. Hudební vystoupení. – Bylo to za jedna! – Moc pěkně připravená akce. Práce s pejskem i příjemná hudba. – Velmi se mi líbila, ukázka terapií + hudba + společnost. Na otázku, zdali byste uvítali další podobnou Společnou akci s vašimi blízkými? Všichni odpověděli, že ano, rozhodně ano, určitě ano, určitě budu ráda a přijdu.  Další otázkou jsme
se dotazovaly, zdali po seznámení s nově nabízenými sociálně terapeutickými aktivizačními činnostmi považujete toto za přínosné pro Vaše blízké, popř. co konkrétně? Velmi nás potěšily odpovědi, kde bylo uvedeno – Muzikoterapie. – Pro babičku čtení knih a básní. – Pro mě je důležitá jakákoliv aktivita, kterou otec provádí. – Určitě přínosné, každá zájmová činnost a setkávání s lidmi je přínosné a žádoucí. – Pro mamku asi výtvarná a pracovní činnost. Cvičení, tanec, zábava. – Určitě za přínosné, klienti jen neleží a nesledují TV, jsou venku, jsou aktivní. – Jako ergoterapeut toto hodnotím jako TOP! Snaha o udržení „kvality“ života. Cítit, že lidé jsou stále ještě potřební! – Že čas, který zde tráví – tráví smysluplně. – Ano je to přínosné – sociální kontakt. V poslední otázce nám hosté mohli sdělit něco za sebe a uvedli – Jsem spokojená se službami, s prostředím a s personálem, který se stará o mého otce. – Děkujeme za pozvání a péči o naše blízké! – Vaší práce si velice vážím a patří Vám velké poděkování!!! – Jsme spokojeni s Vaší prací! – Moc Vám děkuji za péči maminky. – Přeji hodně úspěchů ve Vaší práci! – Děkujeme za organizaci a jsme rádi, že se o naši maminku hezky staráte. – Jen tak dále! – Děkuji za tuto možnost strávit čas s babičkou a ostatními. – Děkuji za Vaši trpělivost a milý přístup. – Touto cestou bych chtěla poděkovat Vám a samozřejmě i celému kolektivu a vedení Domova na Sosně. Dnes jsme si náramně užili venkovní den s rodinou. Kde tedy mohly přijít i děti (a byli jste připraveni parádně – bublifuk, plastelína, balónky, badminton, …. 👍). Díky za to, co vše u vás organizujete. Já sama jsem ergoterapeut, .., takže práce aktivizačních pracovnic mi není cizí a upřímně děkuji za ní a za to, že tyhle pracovní pozice v domově máte! Ještě jednou díky moc ❤️. Děláte to skvěle ❤️.

Děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali, sešlo se nás hodně, kteří nás podporují a fandí nám a v dobré náladě s námi poseděli. Velmi nás to motivovalo a těšíme se na nějaké příští setkání.

 

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

Aktivizace uživatelů probíhala především skupinově v rámci celého Domova Sosna v Centru volného času u uživatelů, kteří mají ještě dostatek energie a schopností na různé aktivity. Od července 2023 jsme rozšířili náš tým o sociálně aktivizační pracovnice, které jsou vysokoškolsky vzdělané v oblasti sociální práce a v terapeutických technikách. Jejich stěžejní role je věnování se uživatelům, kteří jsou upoutáni na lůžko nebo se pohybují jen s podporou druhé osoby, anebo jsou samotářští a nemají rádi větší společnost lidí. Sociálně aktivizační pracovnice posuzují individuální potřeby uživatelů, pracují na zachování jejich kognitivních funkcí, na zachování soběstačnosti v aktivitách denního života, zmírnění psychologických příznaků demence, nabízejí smysluplné vyplnění času, což má pozitivní vliv na jejich emoční stav. Sociálně terapeutické činnosti takového uživatele jsou plně přizpůsobeny k jeho individuálním potřebám a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zaměřujeme se na udržování osobních a sociálních schopností a podporu v udržení dovedností ke zvládání péče o vlastní osobu a časoprostorové orientaci. Při své práci s uživateli sociálně aktivizační pracovnice již využily tyto koncepty péče: smyslovou aktivizaci, vzpomínkovou terapii, bazální stimulaci, trénování paměti, canisterapii, biblioterapii, relaxační cvičení, terapii loutkou, aromaterapii, zahradní terapii, pohybově taneční terapii, arteterapii. Sociálně terapeutické činnosti probíhají především venku v prostorách naší krásné zahrady, kam jsou uživatelé zavezeni přímo na lůžku. V případě nepříznivého počasí se uživatelé scházejí na činnosti v prostorách terasy na jednotlivých podlažích. Všechny tyto prostory můžete Vy, rodinní příslušníci a přátelé, využít při svých návštěvách.

Našim cílem je neustále zvyšovat kvalitu služby domova se zvláštním režimem prostřednictvím vytvoření propracovaného systému sociální práce, vyhledáváním nových trendů a poznatků týkajících se specifik práce s uživateli s demencí a tím přispívat ke spokojenosti našich uživatelů, Vás rodinných příslušníků a přátel.

Pro zvětšení obrázku, prosím, klikněte na něj.

Canisterapie

Povedlo se nám navázat spolupráci se spolkem Podané ruce, z.s.(www.podaneruce.eu), a od července 2023 je uživatelům domova se zvláštním režimem poskytována služba canisterapie – léčba lidské duše psí láskou. Jde o způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví a psychiku člověka. Jedenkrát týdně k nám dochází paní Kamila se svým pejskem australským ovčákem Exclusive Gitaron, který úspěšně absolvoval testy canisterapeutického psa a oslovujeme ho Frutty. Setkání probíhají buď individuálně, kdy canisterapeutka přichází přímo na pokoj za uživateli, kteří jsou již zcela upoutání na lůžko. Uživatel, který chce, může psa pozvat přímo do lůžka a tam si ho hladit nebo jen cítit jeho přítomnost. Skupinové setkání probíhají v naší zahradě nebo ve společenské místnosti. Canisterapeutka má připravený program, kdy uživatelé mají možnost si psa hladit, vyčesávat, dávat jim povely, nabídnout jim pamlsek ze své dlaně. Canisterapií uživatelé udržují a procvičují smyslovou stimulaci, jemnou a hrubou motoriku.  Jako všechny terapie, provádíme i canisterapii se souhlasem uživatele. Kontakt s živým pejskem je pro naše uživatele vždy velkým zážitkem a ukázal se jako vhodný motivační a aktivizační prvek, který zkvalitňuje jejich život u nás v domově.

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby, s cílem zachování kvality života a respektování důstojnosti člověka.

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle

 • vytvářet důstojné podmínky pro život v domově (udržování kontaktu s rodinou)
 • udržet dosavadní soběstačnost uživatelů (nácvik chůze)

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je poskytována osobám od 55 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s akutním infekčním onemocněním.
 • Osobám s jiným psychiatrickým onemocněním, které brání společnému soužití (např. schizofrenie, paranoidní nebo organické poruchy osobnosti atd.).
 • Osobám s mentálním postižením.
 • Osobám, které jsou závislé na požívání alkoholu nebo jiných návykových látkách.
 • Osobám, kterým poskytovatel není schopen zajistit požadavky z důvodu omezených organizačně provozních možností.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respektování volby a přání uživatele.
 • Individuální přístup.
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli.

Nabídka služeb:

Domovy se zvláštním režimem poskytují následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek,
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  3. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  4. pomoc při podávání jídla a pití,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Další činnosti, které nabízíme:

 • rehabilitace,
 • volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení,
 • zpívánky,
 • bohoslužby (Luterská církev evangelická, Apoštolská církev, Slezská církev evangelická, Adventisté sedmého dne, Římskokatolická církev),
 • trénink paměti,
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů,
 • doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.,
 • fakultativní služby: odvoz služebním vozidlem, svačinky, lednice a počítač na pokoji,
 • výlety do okolí,
 • slavnosti a vystoupení k různým příležitostem.

Kapacita:

115 lůžek.

Kontakt

Vedoucí sociální služby:

Mgr. Radka Kocincová

Tel.: 558 993 708
e-mail: radka.kocincova@ssmt.cz

Sociální pracovnice (2. patro):

Bc. Radka Kufová

Tel.: 558 993 725, 734 578 911
e-mail: radka.kufova@ssmt.cz

Sociální pracovnice (1. patro):

Mgr. Karin Kokotková

Tel.: 558 993 727, 734 578 911
e-mail: karin.kokotkova@ssmt.cz