Veřejné zakázky

30.1.2014 | Likvidace zásobníků LTO | « Zpět

Informace ke stažení zde

 

Likvidace zásobníku lehkých topných olejů (LTO) Domova Sosna

 

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly za pomoci omega speedmaster replica watches města Třince dotaci na projekt „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“ ve výši 4,6 mil Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko).

 

www.strukturalni-fondy.cz

 

Název projektu:

Likvidace zásobníků LTO Domova Sosna

 

Dotace byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007 - 2013

Oblast podpory:

10.2.3 Podpora využívání brownfields

Číslo výzvy:

2.3 - 04 Podpora využívání brownfields

Registrační číslo projektu:

CZ.1.10/2.3.00/04.01329

 

 

Plánované výdaje projektu

 

Reálně vynaložené výdaje projektu

Celkové uznatelné náklady projektu:

5 763 708 Kč

 

2 516 237 Kč

Dotace (85 %):

4 558 320 Kč

 

2 138 802 Kč

Vlastní podíl (15 %):

804 422 Kč

 

377 436 Kč

Nezpůsobilé náklady:

400 896 Kč

 

185 784 Kč

 

 

Realizace projektu:            4/2013 - 8/2013

 

Předmětem plnění byla demolice zásobníků LTO a přilehlého produktovodu, vedoucího od zásobníků do objektu Domova Sosna. Jednalo se o podzemní objekt pro dvě nádrže po 50 m³ na lehký topný olej včetně potrubního kanálu. Tento objekt se  nacházel před budovou Domova Sosna. Půdorysné rozměry objektu byly 17,6 x 7,8m, hloubka objektu činila 7,1 m. Celková délka potrubního kanálu byla 21,1 m.

Součástí sanačního zásahu byl sanační monitoring, tj. průběžné odebírání vzorků zemin a konstrukcí a jejich laboratorní rozbory na prioritní kontaminanty.

Nutnost sanace podzemních zásobníků LTO, jakožto staré ekologické zátěže, vyplynula vacheron constantin patrimony replica watches z průzkumných prací, které proběhly v roce 2009 a 2011. Cílem sanačních prací bylo odstranění a odbourání kontaminovaných materiálů a prokázání splnění sanačních limitů.

Provedeny byly práce v souladu s projektem a byly odstraněny kontaminované materiály v objemu 677,09 tun, čímž byla eliminována ekologická rizika. V budoucnu se  předpokládá, že lokalita bude částečně využita jako parkoviště pro personál a návštěvy a z větší části bude sloužit jako odpočinkové místo (park) pro obyvatele Domova Sosna.

 

 

Lukáš Pydych - stavební technik Sociálních služeb města Třince, tel: 558 993 714, e-mail: lukas.pydych@ssmt.cz