Organizace SSMT

Organizační schéma SSMT ke stažení ZDE.

Sociální služby města Třince

Příspěvková organizace "Sociální služby města Třince" (dále jen SSMT) byla zřízena ke dni 01.01.2006. Na základě usnesení Zastupitelstva Města Třince č. 15/10 ze dne 27.09.2005 byla schválena změna zřizovací listiny a následně došlo k rozšíření činnosti o další organizační složky.

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byla provedena registrace Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 05.11.2007, služba Domov pro osoby se zdravotním postižením byla registrována 9.12.2007.

 

Organizace SSMT se skládá ze tří středisek: 

  • Domov Sosna, Habrová 302, Třinec
  • Domov Nýdek, Nýdek čp. 545
  • Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 

            - stanice Štefánikova 1173, Třinec 1

                         Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)

 

Sociální péče je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V SSMT je v současné době zaměstnáno 173 zaměstnanců ve 32 profesích.

 

Sociální služby města Třince poskytují:

  1. Sociální služby
  2. Služby sociální prevence
  3. Sociální poradenství

Základní informace:

Zřizovatel SSMT:

Město Třinec

Jablunkovská č. 160

739 61 Třinec

IČ: 00 297 313

 
Statutární zástupce SSMT:

Mgr. Pavel Pezda

IČ: 00600954

DIČ: CZ00600954

Bankovní spojení: 27-9260050267/0100