Pečovatelská služba

 Budova Pečovatelské služby - ul. Štefánikova

 

 Dům s pečovatelskou službou OldřichoviceDům s byty zvláštního určení Oldřichovice

Poslání


Posláním Pečovatelské služby v Třinci je na svém území v domácnostech seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci poskytnout individuální pomoc, podporu a péči v dosavadním způsobu života v jejich přirozeném domácím prostředí.

 Cílová skupina 

 • Senioři a občané se zdravotním postižením od 18let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. 

 • Rodina, ve které se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí.

Cíle

 • Podporou, pomocí a péčí přiměřenou potřebám klientů jim umožnit žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Služba je poskytována tak, aby podporovala udržení soběstačbnosti klientů co nejdéle.
 • Podpořit klienty uplatňovat vlsatní vůli při poskytování služby a umožnit mu spolupráci.
 • Pomůžeme rodičům, kterým se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí, s péčí o domácnost.

Kritéria - podmínky pro zahájení pečovatelské služby

 • Špatná mobilita - žadatel používá kompenzační pomůcky (inavalidní vozík, chodítko, berle, hůlka), nedojde na větší vzdálenost, bydlí ve vyšším patře bez výtahu, bydlí v okrajové části města, nedostupnost obchodu, MHD, závaratě při chůzi nebo stání.

 • Úplná imobilita žadatele.
 • Postižení rukou, nohou.
 • Žadatel je senior, který pečuje o těžce nemocného manžela, manželku, druha, družku, a z důvodu náročné péče potřebuje pomoc druhé osoby.
 • Ve svém okolí nemá žadatel nikoho, kdo by mu mohl pomoc pravidelně zajistit.
 • Žadatel je v rekonvalescenci po závažném onemocnění.
 • Žadatel trpí demencí.
 • Žadatel s vážným postižením zraku nebo sluchu.
 • Celková stařecká sešlost žadatele.
 • Žadatel s duševním onemocněním, které mu brání vykonávat běžné denní činnosti.
 • V rodině se narodily současně 3 a více dětí a jsou ve věku do 4 let.

 

Pečovatelská služba zajišťuje tyto základní činnosti a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Výše uvedené úkony zahrnují například pomoc s osobní hygienou, s nákupy, s úklidem domácnosti, doprovod k lékaři nebo na úřady, dovoz obědů apod.

 

Klientům, kteří využívají základní úkony pečovatelské služby, můžeme dále poskytnout: 

Fakultativní úkony

 • dohled nad dospělým v domácnosti
 • odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady
 • společenský kontakt s pečovatelkou
 • jídelníček
 • zapůjčení 2 sad jídlonosičů
 • hospodaření s finanční hotovostí uživatele na jeho žádost
 • dohled nad užitím léků
 • použití vany v DPS Oldřichovice
 • perličková koupel (v DPS Oldřichovice)

 

 

Úkony jsou účtovány po minutách podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

 

Ceník k nahlédnutí v dokumentech ke stažení.

 

Kapacita služby

okamžitá kapacita - 15 uživatelů 

 

Provozní doba

službu poskytujeme: denně 6,30 - 20,00 hodin

kancelář: pracovní dny 7,00 - 15,00 hodin

pokladna: pracovní dny 8,00 - 11,30    12,30 - 14,30

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

Kontakty:

Štefánikova 1173
739 61 Třinec

Kde nás najdete?
 

Ředitel SSMT: Mgr. Pavel Pezda, MBA

Tel.: 558 993 711, e-mail: reditel@ssmt.cz

 

Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Michálková

Tel.: 558 993 755, e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

                                               

Zástupce vedoucí: Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS.

Tel.: 558 993 754, e-mail: zdenka.mitrengova@ssmt.cz

 

Sociální pracovnice:  Bc. Barbara Bromková

Tel.: 558 993 754, e-mail: barbara.bromkova@ssmt.cz

 

Pokladní: Anna Misiová

Tel.: 558 993 754, e-mail: anna.misiova@ssmt.cz

 

Vedoucí stravovacího provozu Pečovatelské služby: Alena Kružolková

Tel.: 558 555 911, e-mail: alena.kruzolkova@ssmt.cz

Nasmlouvání a rozvoz obědů: vedoucí Pečovatelské služby, Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755